• SNCF_B81655-656-UM_2010-05-15_proche-Veretz-37_VSLV.jpg BGC Rhône-Alpes en UM à Veretz
  • 100B8144.jpg X 72511/512
  • 100B8145.jpg BB 67222 et BB 67241
  • 100B8146.jpg Z 5383
  • 100B8141.jpg BB 75081
  • Dsc_0139.jpg BB 9308 et Corails
  • z-21507.jpg.jpg La Z 21507 en ballade...
  • Z21500_2006-04-25_Amboise-37_VSLV.jpg Z 21500